Den norske eggproduksjonen er venta å falle med éin prosent, samtidig som salet er venta å auke med to prosent, ifølgje Nortura. Det vil gi eggmangel, som Kiwi varslar om her. Foto: André Lorentsen / NTB/NPK
Den norske eggproduksjonen er venta å falle med éin prosent, samtidig som salet er venta å auke med to prosent, ifølgje Nortura. Det vil gi eggmangel, som Kiwi varslar om her. Foto: André Lorentsen / NTB/NPK

Underskotet av egg aukar – Noreg manglar 46 millionar egg