Kronikk

Direktør for Haugaland Kraft Energi, John Harald Jakobsen, har skrive denne kronikken saman med konsernsjef Olav Linga. Foto Haakon Nordvik

Korona påverkar din private økonomi:

Dette får følgjer – også for straumrekninga di

Magne Christiansen, banksjef SpareBank 1 SR-Bank avd. ¯len

Tankar ved årsskifte

— Me har felles ansvar for å visa at me ynskjer folk til Etne og Vindafjord

John Karsten Hustveit er dagleg leiar ved Åkrafjordtunet og styreleiar i Åkrafjorden Oppleving AS. Arkivfoto: Øystein Silde Frønsdal

Tankar ved årsskifte

— Eit håp er at ungdommen kjem heim igjen til spennande arbeidsplassar knytt til reiseliv og landbruk

Lauren McPherson Simonsen er dagleg leiar i Haugesund Turistforening. Foto: Haakon Nordvik

Tankar ved årsskifte

— Når eg tenker på berekraft på veg inn i det nye året, tenker eg også mest på folk

Anne Sofie Sandvik er kommunalsjef for samfunnsutvikling i Vindafjord kommune. Arkivfoto: Jon Edvaradsen

Tankar ved årsskifte

— Lykke er samlinga av gode augeblikk og gode møte mellom enkeltmenneskje

«Ordninga der kommunar som ikkje oppfører seg blir sultefôra, er skadeleg for lokaldemokratiet»

I dette innlegget tar ordførar Siri Klokker for seg den lange og vanskelege prosessen med å redda Skakkesenteret i den økonomisk utfordrande situasjonen. Foto: Arne Frøkedal

Ope forum

«Grunnlaget lagt for godt samarbeid»

Grindheim kyrkje med sin spesielle steinkross. Foto: Arne Frøkedal

Ope Forum: Krossen – eit stort mysterium

Ope Forum