Grannar+Nedre Vats helselag har eksistert i mange tiår, men nå kan det stå i fare for å bli nedlagt.

Usikker framtid

Nedre Vats helselag har eksistert i mange tiår, men nå kan det stå i fare for å bli nedlagt.

Les mer